../images/Heikki_kasvokuva.jpg Juminkeko Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
Linkit


Tutkija-muusikot

Kansanmusiikkiperinnettä voidaan tallentaa ja tutkia, siitä voidaan tehdä pedagogista materiaalia ja eläviä musiikkiesityksiä. Hyvin yleistä on se, että perinnettä keräävät yhdet henkilöt jotka tallentavat keruun tulokset arkistoon. Toinen henkilö tutkii tallenteita ja tekee siitä tutkimusjulkaisun. Kolmas henkilö kirjoittaa tutkimukseen nojaten pedagogista materiaalia ja neljäs henkilö opiskelee ja tekee eläviä musiikkiesityksiä näihin nojaten. Tiedon kulkuun tässä prosessissa osallistuu monta henkilöä, ja jokaisessa siirtymävaiheessa informaatiota katoaa tai se vääristyy.

Runolaulun juuret ja versot -hankkeessa rakennetaan uutta metodia, jossa sama henkilö on keruu-, tallennus-, tutkimus- ja esitysvaiheessa mukana jolloin informaatio siirtyy mahdollisimman muuttumattomana musiikilliseen lopputuotteeseen saakka. Tästä logiikasta lähtien projektimme yhtenä kulmakivenä ovat tutkija-muusikon työpaikat. Luonnollisesti jokaisella tutkija-muusikolla on mahdollisuus profiloitua omilla vahvuusalueillaan, mutta meidän projektissamme kaikki muusikot ovat samalla myös tutkijoita ja päinvastoin.Tämä projekti on saanut EU-tukea

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2007 Juminkeko-säätiö / Runolaulun juuret ja versot -hanke