../images/joikuja_karjalasta.jpg Juminkeko Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
Linkit

TOIMINTA


Toiminta

Hankkeen keskeinen toimipaikka on Kalevalan piirissä, Uhtualla, josta käsin kulttuurimatkailun palvelutoiminta, sitä tukeva koulutus ja tutkimustoiminta tapahtuvat. Hankkeen tutkija-muusikoilla on Uhtualla nykyaikaisilla välineillä varustettu työtila. Heille on mahdollisuus työskennellä yhdessä hankkeen Interreg-osion tutkija-muusikkojen kanssa, joten kokonaisuudessaan työyhteisöön kuuluu 6 - 7 tutkija-muusikkoa kahdesta maasta.

Hankkeen työ painottuu kansanmusiikin elvytystyöhön. Tämä merkitsee säännöllistä opetustyötä toiminta-alueella, erityisesti kulttuurimatkailun tarpeita ajatellen. Hanke järjestää myös konsertteja ja tapahtumia toiminta-alueellaan, sekä tukee olemassa olevia kulttuurimatkailun rakenteita järjestämällä ohjelmapalveluita. Erityinen huomio kiinnitetään toiminta-alueen nuoriin, joille järjestetään koulutusta. Hanke tuottaa kulttuurihistorian tuntemisen kannalta keskeisiä julkaisuja.

Yksi keskeinen toimintamuoto on kansanmusiikkijuhla Sommelo, jota toteutetaan kesällä, Kainuussa ja Vienan Karjalassa.Tämä projekti on saanut EU-tukea

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2007 Juminkeko-säätiö / Runolaulun juuret ja versot -hanke