../images/Tallennus01693.JPG Juminkeko Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
Linkit

TAVOITTEET


Tavoitteet

Runolaulun juuret ja versot -hankkeen tärkein tavoite on yhteisen, kansanmusiikki- perinnettä, sen tutkimusta ja elvyttämistä sekä kulttuurimatkailun kehittämistä koskevan osaamisalueen muodostuminen Vienan Karjalan ja Kainuun alueille. Tämän osaamisalueen ytimessä ovat Juminkeko-säätiö Suomessa, sekä Ortjo-Stepanovin säätiö ja Kalevalan piiri Karjalan tasavallassa. Näille toimijoille syntyy hankkeen kautta osaamista, tietoa ja taitoa kulttuuriperinteestä ja sen soveltamisesta nykyajan kulttuurimatkailun tarkoituksiin.

Ydinalueen lisäksi hankkeemme on läheisessä yhteistyössä alan parhaiden asiantuntijatahojen kanssa. Karjalassa olemme yhteistyössä erityisesti Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin, Petroskoin valtion konservatorion, sekä Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa. Suomessa keskeinen yhteistyökumppani on Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto.

Muita, osittain muiden hankkeiden kanssa yhteisiä tavoitteita ovat:

  • runolaulun pelastaminen jälkipolville käyttämällä modernin tietotekniikan sovellutuksia
  • Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan koulutuksellisen ja tutkimuksellisen yhteistyön lisääminen musiikin alalla
  • Kainuun ja Vienan Karjalan Kalevala-teemaan pohjautuvan matkailustrategian tukeminen
  • Vienan Karjalan runokylien elinkelpoisuuden tukeminen
  • Voimakkaan, omaperäiseen toimintamalliin perustuvan, kansainvälisen kansanmusiikin toimintayksikön luominen alueelle.


Tämä projekti on saanut EU-tukea

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2007 Juminkeko-säätiö / Runolaulun juuret ja versot -hanke