../images/hvyttmt laulut seminaari.jpg Juminkeko Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot Runolaulun juuret ja versot
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
Linkit


image


Runolaulun juuret ja versot

Juminkeko-säätiön uusin kansanmusiikin tutkimushanke, Runolaulun juuret ja versot aloitti toimintansa 1.6.2007. Hanke on uusi sovellutus useiden aikaisempien, vuosina 1998-2007 toteutettujen kansanmusiikin tutkimus-, tallennus- ja elvytyshankkeiden aikana kehitetystä työmetodista. Hankkeen toiminta tapahtuu Vienan Karjalassa, ja sen päätoteuttajat ovat vienankarjalaisia tutkija-muusikkoja. Tutkija-muusikoiden työssä yhdistyvät kerääjän ja tallentajan, tutkijan ja muusikon roolit. Uskomme että tällä työmetodilla vanhan perinteen oleelliset piirteet säilyvät eri työvaiheissa hyvin, eläviksi musiikkiesityksiksi tai pedagogisiksi julkaisuiksi tai tutkimusraporteiksi saakka.

Hankkeen nimessä ilmenevä runolaulun juuret viittaa vanhaan runolauluperinteeseen, jota alueelta voi edelleenkin tavata. Samalla se viittaa myös kaikkeen muuhunkin vanhaan kansanmusiikkiperinteeseen, esimerkiksi vienankarjalaiseen joikuun, itkuvirteen, tsastuska-perinteeseen, riimillisiin lauluihin, kansantansseihin jne. Olemme kiinnostuneita kaikenlaisesta musiikkiperinteestä. Haluamme tallentaa ja tutkia sitä.

Hankkeemme piiriin kuuluvat ehdottomasti myös vanhan perinteen kaikenlaiset versot. Tällä viittaamme yhtäältä musiikillisiin versoihin, jota vanhasta perinteestä on kasvanut. Haluamme edistää vanhan perinteen välittymistä uusissa muodoissa. Toisaalta versot-termillä viittaamme myös pedagogiseen toimintaamme, jota teemme alueen kylissä, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa.

Yksi tärkeä toimintamuoto on myös kansanmusiikkijuhla Sommelo, jota toteutamme yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Se on eräänlainen näyteikkuna, josta hankkeemme toimintaa ja tuloksia voi tarkastella. Sommelo on myös konkreettista kulttuurimatkailutoimintaa, jota haluamme kehittää yhdessä alueemme matkailuyritysten kanssa.

Pekka Huttu-Hiltunen
Runolaulun juuret ja versot -hankkeen johtaja

 

Julkaistu: 3.9.2007Tämä projekti on saanut EU-tukea

Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2007 Juminkeko-säätiö / Runolaulun juuret ja versot -hanke