Juminkeko
Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Vipuvoimaa EU:lta

EAKR 

Runolaulu-Akatemian perustamishanke

Runolaulu-Akatemian perustamishankkeen tavoitteena on:

1. Perustaa Kuhmoon Runolaulu-Akatemia, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa verkottunut, itsenäinen kansanmusiikin tutkimusyksikkö, jonka työssä uudella tavalla yhdistyvät tiede ja taide.

2. Luoda käytännölliset, korkeatasoiset toimintasisällöt Runolaulu-Akatemialle.

3. Runolauluun ja muihin itäisten itämerensuomalaisiin kansanmusiikin lajeihin kohdistuvan tutkimustoiminnan menetelmällisten edellytysten lisääminen Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan alueelta.

4. Tukea Kainuun kulttuurimatkailun toimintaedellytyksiä ja matkailustrategiaa.

Projekti pyrkii kehittämään Kainuun ja koko Suomen osaamis- ja kulttuurirakenteita sekä synnyttämään uusia korkeaan osaamiseen perustuvia työpaikkoja Kainuuseen, joka on antanut paljon suomaiselle kulttuurille, mutta joka usein on itse jäänyt paitsi kulttuuriin ja osaamiseen perustuvista toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista. Projektin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset, mutta kaikki muutkin kansanmusiikin tutkimuksen alalla toimivat, tai niistä kiinnostuneet tahot.

Hankkeen keskeisenä toimintamuotona ovat seminaarit, joissa tuodaan esille R-A:n tulevia sisältöalueita ja joihin kutsutaan alustamaan ja osallistumaan hankkeeseen verkottuneiden yliopistojen edustajia. Seminaareja järjestetään noin 4 kappaletta vuodessa, ja ne suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Niiden aiheina ovat mm. runolaulu, runolaulun musiikillinen aspekti, muut musiikin lajit ja niiden merkitys kulttuurissa, instrumentit, jne.

Seminaarien tavoitteena on ensisijaisesti toimintamallien kehittäminen sekä yhteistyöverkoston konkreettinen synnyttäminen kahta tarkoitusta varten: yliopistot saavat kokemuksen siitä, että ne voivat tulevaisuudessa käyttää Runolaulu-Akatemian osaamista hyväkseen, ja seminaarien avulla eri yliopistojen ja R-An välille synnytetään verkosto, joka generoi uusia ideoita erityisesti metodologisella tasolla. Seminaarit ovat julkisia, jolloin myös harrastajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin.