Juminkeko
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vipuvoimaa EU:lta

ESR 

Runolaulun pottku -hanke

Runolaulun pottku -hanke on runolaulun ja laajemminkin kansanmusiikin pedagogiikan, opetusmodulien, taiteellisten, tutkimus- ja koulutusmenetelmien ulottuvuuden kehittämishanke. Sen tavoitteena on kehittää kansanmusiikin tutkimuksellista, taiteellista ja pedagogista osaamista Kainuussa, Kuhmoon perustettavassa Runolaulu-Akatemiassa, sekä synnyttää sille toimiva, näiden sisältöalueiden osaamiseen perustuva yhteistyöverkosto alan korkea-asteen ja toimijoiden keskuuteen.

Hankkeen toissijaisena tavoitteena on lisätä kansanmusiikin osaamista ja hyödyntämistä koulutuksessa, kulttuurielämässä ja kulttuurimatkailussa Kuhmossa ja Kainuussa laajemminkin, sekä lisätä taiteen, tieteen, koulutuksen, julkissektorin ja elinkeinoelämän sekä muun kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä vahvistamalla kohdealueen luontaista osaamis- ja innovaatiojärjestelmää.

Runolaulun pottku ?hanke (ESR) toimii kiinteässä yhteistyössä Runolaulu-Akatemian perustamishankkeen (EAKR) kanssa. Näiden kahden hankkeen lisäksi Runolaulu-Akatemian yhteydessä toimii myös muita kansanmusiikin kehittämistoimintaan liittyviä hankkeita.