Juminkeko Kansan Musiikki
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
LinkitRunolaulun juuret ja versot –hanke etenee

Juminkeko-säätiön Tacis-ohjelmasta hakema Kansan Musiikki -projektin sisarhanke Runolaulun juuret ja versot -hanke on tullut hyväksytyksi Euregio Karelia naapuruusohjelman valintakomiteassa 2.11.2006. Hankesuunnitelmaan on pyydetty tekemään joitakin supistuksia ja täsmennyksiä, mutta perusrakenteeltaan hanke toteutuu suunnitellun kaltaisena. Lopullisen sinetin hankkeen aloittamiselle antaa EU:n Venäjän delegaatio, jonka kanssa hankeasiakirjat allekirjoitettaneen helmi-maaliskuussa. Tällöin hanke ehtii aloittaa ennen kesää, mikä onkin tärkeätä, koska kulttuurimatkailun ja myös kansanperinteen keruun kannalta kesä on tärkeä sesonki. Uhtualle perustetaan hankkeen toimisto, johon tulee työpaikat kolmelle tutkija-muusikolle. Kansan Musiikki -hankkeen johtaja Pekka Huttu-Hiltunen toimii myöskin Juuret -hankkeen johtajana.

Hankkeen tutkija-muusikoiksi tullaan valitsemaan parhaat käytettävissä olevat henkilöt, ja tarkoitus onkin laittaa paikat avoimeen hakuun. Työryhmässä tulee olla riittävästi tutkimuksen asiantuntemusta ja myös muusikkoutta. Vain näin toimien hankkeen tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kansan Musiikki -projektin ja Juuret-hankkeen henkilöstöt muodostavat yhteisen kokonaisuuden, vaikka työskentelevätkin muodollisesti kahdessa eri hankkeessa. Henkilöstölle järjestetään koulutusta tehtäväänsä varten, hankkeet yhdistävät voimansa Sommelon toteuttamiseksi, järjestämme yhdessä seminaareja ja koulutusta, johon osallistuu lapsia ja nuoria molemmilta puolilta rajaa. Hankkeiden aikana tutkija-muusikot saavat hyvän käsityksen toistensa koulutuksista ja oman alansa tieteellisistä ja taiteellisista toimintatavoista kummassakin maassa.

> Euregio Karelia naapuruusohjelma

 Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2006 Juminkeko-säätiö / Kansan Musiikki -projekti