Juminkeko Kansan Musiikki
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
LinkitTutkimus

Kansan Musiikki –projektissa tehtävä tutkimus kohdistuu Vienan Karjalan tai Kainuun kansan-
musiikkiperinteeseen. Tutkimustyö tuottaa uutta tietoa ja osaamista, joka välittömästi hyödyttää kulttuurimatkailua synnyttämällä ohjelmapalveluille kestävää osaamisperustaa. Projektin tutkija-muusikot ovat mukana yliopistojen tutkijakouluissa ja –verkostoissa ja saavat siten tiedeyhteisön välittömän tuen tutkimukselleen. Harjoitamme käytännöllistä tutkimusyhteistyötä rajan ylitse erityisesti Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuslaitoksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin kanssa. Oheisilla tutkijakohtaisilla sivuilla on tiivistettyjä kuvauksia tutkimuksista ja tieteellisistä artikkeleista, sekä kokonaisia artikkeleitakin.

Projektimme on myös tutkimuskoulutuksen osalta yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Tähän mennessä perusopiskelijoille suunnattuja etnomusikologian kenttätyökoulutuskursseja tai erityisesti koulutuksellisia tavoitteita varten suunniteltuja tutkimusmatkoja on järjestetty Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston, Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen ja Joensuun yliopiston kulttuurintutkimuksen laitoksen kanssa. Mukana on ollut opiskelijoita myös Joensuun ja Kokkolan ammattikorkeakoulusta sekä Petroskoin valtion konservatoriosta.Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2006 Juminkeko-säätiö / Kansan Musiikki -projekti