Juminkeko Kansan Musiikki
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
LinkitTutkija-muusikot

Kansanmusiikkiperinnettä voidaan tallentaa ja tutkia, siitä voidaan tehdä pedagogista materiaalia ja eläviä musiikkiesityksiä. Hyvin yleistä on se, että perinnettä keräävät yhdet henkilöt jotka tallentavat keruun tulokset arkistoon. Toinen henkilö tutkii tallenteita ja tekee siitä tutkimusjulkaisun. Kolmas henkilö kirjoittaa tutkimukseen nojaten pedagogista materiaalia ja neljäs henkilö opiskelee ja tekee eläviä musiikkiesityksiä näihin nojaten. Tiedon kulkuun tässä prosessissa osallistuu monta henkilöä, ja jokaisessa siirtymävaiheessa informaatiota katoaa tai se vääristyy.

Kuhmon kansanmusiikin projektitoiminnassa on alusta lähtien pyritty siihen, että sama henkilö olisi keruu-, tallennus-, tutkimus- ja esitysvaiheessa mukana jolloin informaatio siirtyisi mahdollisimman muuttumattomana musiikilliseen lopputuotteeseen saakka. Tästä logiikasta lähtien projektitoimintamme yhtenä kulmakivenä ovat tutkija-muusikon työpaikat. Luonnollisesti jokaisella tutkija-muusikolla on mahdollisuus profiloitua omilla vahvuusalueillaan, mutta meidän projektissamme kaikki muusikot ovat samalla myös tutkijoita ja päinvastoin.

Uudenlaiset tutkija-muusikko-opettaja -työpaikat ovat vasta valmistuneiden kansanmuusikkojen tai valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden toiveiden mukaisia. Kuhmon malli tarjoaa perinteisiin opettajan tai muusikon työpaikkoihin verrattuna selvästi monipuolisemman työnkuvan. Sen merkitys nuorille kansanmuusikoille on nimenomaan siinä, että se yhdistää tutkimuksen ja siihen perustuvan taiteellisen toiminnan saman työn eri puoliksi. Musiikkiesitys voi mielestämme olla erinomainen tutkimusraportti.Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2006 Juminkeko-säätiö / Kansan Musiikki -projekti