Juminkeko Kansan Musiikki
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
LinkitPekka Huttu-Hiltunen ja Svetlana Staskoit kertoivat lehdistötilaisuudessa uuden hankkeen alkamisesta.

Uusi hanke on alkanut

Uusi vaihe Juminkeon runolaulu-hankekokonaisuudessa käynnistyy Runolaulun juuret ja versot -hankkeen myötä. Kesäkuun alussa toimintansa on aloittanut Juminkeko-säätiön uusin projekti, joka tapahtuu pääosin Vienan Karjalassa. Runolaulu-hankekokonaisuuteen kuuluvat myös jo käynnissä oleva Kansan Musiikki -hanke, sekä useita muita, suunnitteluvaiheessa olevia osahankkeita.

Erityisen merkittäväksi uuden hankkeen tekee se, että siihen on palkattu Karjalan tasavallasta kolme tutkija-muusikkoa, jotka alkavat työskennellä omalla kohdealueellaan kansanmusiikin tutkijoina ja elvyttäjinä, sekä kulttuurimatkailun edellytysten kehittäjinä. Tällöin rajan molemmilla puolilla tapahtuva työ on tasapainossa: toiminta ja tapahtumat ja sitä kautta myös hyödyt ja tulokset jakautuvat yhtäläisesti molemmille puolille rajaa.

Hankkeet ovat laajasti verkottuneita parhaiden asiantuntijatahojen kanssa. Suomessa toiminnan lähipiiri sijoittuu Kainuuseen (Juminkeko-säätiö, Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat) ja Karjalan tasavallassa Vienan Karjalaan (Kalevalan piiri, Kalevalan musiikkikoulu, Ortjo Stepanovin säätiö, Paanajärven, Jyskyjärven ja Vuokkiniemen kulttuuritalot). Kansallisella tasolla, Suomessa yhteistyökumppaneina ovat Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto sekä useat yliopistot, Karjalan tasavallassa Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti, Petroskoin valtion konservatorio ja Karjalan kulttuuriministeriö.

Runolaulun juuret ja versot -hankkeelle perustetaan Uhtualle oma toimipiste. Paikallisen työryhmän johtajana toimii uhtualainen Svetlana Staskoit, joka laajasti perehtynyt Vienan Karjalan historiaan ja kulttuuriperinteeseen. Hän on suorittanut kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, toisen suomen ja venäjän kielistä ja kirjallisuudesta ja toisen historian alalta, kotiseutututkimuksesta. Aikaisemmin Staskoit on toiminut mm. Kalevalan kansallisen kotiseutumuseon hoitajana.

Muut kaksi uutta tutkija-muusikkoa ovat erittäin kokenut kulttuurityöntekijä Valentina Saburova sekä musiikinopettaja Arina Timonen. Paitsi kansanmusiikin ja -perinteen tutkimusta ja tallennusta, heidän työhönsä kuuluu myös lasten ja nuorten kouluttamista kansanmusiikin alalla. Hankkeen toimesta on tarkoitus käynnistää säännöllistä opetusta Uhtuan, Paanajärven, Jyskyjärven ja Vuokkiniemen kylissä.

Yhdessä Kansan Musiikki -hankkeen työntekijöiden, Salla Sepän, Janne Seppäsen ja molempia hankkeita johtavan Pekka Huttu-Hiltusen kanssa hankekokonaisuuteen muodostuu kuuden tutkija-muusikon yhteinen työyhteisö, jolta on lupa odottaa tuloksia. Ensimmäinen tulikoe on jo tulevan heinäkuun 2.-7. päivinä, jolloin hankkeiden toimesta toteutetaan Kansanmusiikkijuhla Sommelo.

Runolaulun juuret ja versot -hanke kestää 2 vuotta. Sen kustannusarvio on noin 275.000 e, josta Eu-rahoitus (Naapuruusohjelma / Tacis) kattaa 90 %, Juminkeko-säätiö 5 % ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö 5 %.

Pekka Huttu-Hiltunen
Kansan Musiikki -hankkeen ja
Runolaulun juuret ja versot -hankkeen johtaja

> Lehdistötiedote 6.6.2007 pdf 84 KB

Julkaistu: 10.6.2007Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2006 Juminkeko-säätiö / Kansan Musiikki -projekti