Juminkeko Kansan Musiikki
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
Linkit
Tervetuloa Kansan Musiikki –projektin verkkosivuille

Hankkeemme keskeisenä tavoitteena on yhdessä Runolaulun juuret ja versot –hankkeen kanssa lisätä osaamista ja asiantuntemusta Kainuussa ja Vienan Karjalassa kulttuurin, kulttuuriperinteen ja erityisesti kansanmusiikkiperinteen aloilla. Toiminnassamme yhdistyy pitkäjänteinen kansanmusiikin tutkimus-, tallennus- ja elvytystyö, jota on tehty Kuhmon musiikki-instituutin piirissä 1990-luvulta lähtien siihen monipuoliseen asiantuntemukseen ja kokemukseen jota Juminkeko-säätiö alueemme kulttuuriperinnön alalla edustaa. Tavoitteenamme on asteittain synnyttää Kainuuseen omaleimainen, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kansanmusiikin tutkimuskeskus, joka on verkottunut yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, ja jonka erikoisalana ovat Kainuun ja Vienan Karjalan kansanmusiikin perinnelajit.

Olemme valinneet verkkosivujemme osoitteeksi www.runolaulu.fi, koska mielestämme siinä voi nähdä jotakin symbolistakin. Osoitteen alkuosa viittaa sähköisiin verkkoihin ja tietotekniikan mahdollisuuksiin. Pyrimme hyödyntämään kaikkein uusinta teknologiaa toiminnassamme. Runolaulu on vuosituhantista lauluperinnettä joka on viimeisimpänä säilynyt elossa juuri meidän toiminta-alueella. Se on myös pysyvä elementti: projektit tulevat ja menevät, mutta runolaulu pysyy. Samalla se tässä edustaa kaikkea alueemme kansanmusiikkiperinnettä. Osoitteen loppuosa ilmaisee sen, että toimimme suomalaisella (Itämerensuomalaisella) kulttuurialueella.

Pekka Huttu-Hiltunen
Kansan Musiikki -projektin johtaja

 

Julkaistu: 15.9.2006Pohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2006 Juminkeko-säätiö / Kansan Musiikki -projekti