Juminkeko Kansan Musiikki
Kansan Musiikki

Yhteystiedot
Linkit

ELVYTYSElvytys

Musiikki on oikeasti olemassa vain elävänä, inhimillisen käyttäytymisen (kommunikaation) muotona. Periaatteellisella tasolla tutkimus- ja tallennustoimintamme jäisi vajaaksi ellemme täydentäisi toimintamuotojamme myös elävällä musisoimisella. Tämä musiikki, jonka tutkijamuusikkomme synnyttävät, on vanhan musiikkiperinteen elvytystä, eläväksi tekemistä. Elvytykseen liittyy oleellisesti myös koulutus ja harrastustoiminta, jota suuntaamme toiminta-alueemme lapsille ja nuorille. Oman musiikkiperinteen tuntemus lisää alueemme asukkaiden kulttuuritietoisuutta ja itsearvostusta.

Elvytyksen tulee mielestämme perustua oikeaan asiantuntemukseen ja kohdealueen oman musiikkiperinteen tuntemukseen. Muutoin lopputuloksena saattaisi olla päinvastainen kehitys kuin mihin pyritään. Tässä mielessä jo kymmenen vuotta jatkunut systemaattinen perinteen tutkimus- ja tallennustoiminta on ollut välttämätön ja oikea tie kohti Kainuun ja Vienan Karjalan oman musiikkiperinteen opettamiseen ja elvytykseen.

JulkaisutPohjois-Pohjanmaan Liitto

© 2006 Juminkeko-säätiö / Kansan Musiikki -projekti