Tausta

Runolaulu-Akatemian perustamista valmisteltiin pitkään. Ensimmäisen kerran sen perustaminen kirjattiin tavoitteeksi Kuhmon musiikkiopiston hankesuunnitelmiin 1990-luvun puolessa välissä. Hankkeiden alullepanijana oli tuolloin Kuhmon musiikkiopiston rehtorina toiminut Pekka Huttu-Hiltunen.

Ensimmäinen hanke Kansanmusiikin tutkimus-, tallennus- ja elvytysprojekti (Interreg) käynnistyi vuonna 1998. Sen etätavoitteena oli perustaa Kuhmoon pysyvä kansanmusiikin tutkimusyksikkö. Projekti jatkui Kokko lenti koilta ilmoin-nimisen hankkeen muodossa vuosina 2004–2006.

Hankkeiden keskeisenä partnerina oli Juminkeko, joka oli jo useiden vuosien ajan harjoittanut kulttuuriperintöön ja kansaperinteeseen kohdistuvaa tallennus- ja julkaisutyötä. Vuonna 2006 kansanmusiikin hankkeet siirtyivät musiikkiopistosta Juminkeon alaisuuteen. Vuosina 2006–2011 oli yhteensä neljä kansanmusiikkihanketta, joista Runolaulu-Akatemian perustamishanke oli viimeisin. Oman tutkimusyksikön, Runolaulu-Akatemian perustaminen tuli vihdoin mahdolliseksi vuonna 2010.

Juminkeko on toiminut tiiviissä yhteistyössä paitsi yliopistojen myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston ja Kalevalaseuran kanssa sekä Karjalan puolella Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin kanssa. Yhteyksiä on ollut myös muualle maailmaan. Vuoden 2006 jälkeen uusia yhteyksiä on rakennettu nimenomaan laulun ja musiikin tutkimusta harjoittaviin tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin.