Organisaatio

Runolaulu-Akatemian toimintaa johtaa MuT Pekka Huttu-Hiltunen. Hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluvat tutkimus-, tallennus- ja kehittämistoiminnan yleinen johtaminen, kansainvälisten yhteistyösuhteiden luominen ja ylläpitäminen sekä tutkimushankkeiden suunnittelu ja koordinointi.

Tieteellisen toiminnan osalta Runolaulu-Akatemian toimintaa ohjaa lisäksi Runolaulu-Akatemian tieteellinen neuvosto. Neuvoston jäsenmäärä on 7-10 henkilöä, jotka säätiön hallitus valitsee viideksi vuodeksi kerrallaan. Jäseniksi kutsutaan alan asiantuntijoita sekä Suomesta että ulkomailta. Lisäksi tieteelliseen neuvostoon voidaan kutsua 3–5 kirjeenvaihtajajäsentä.

Tieteellisen neuvoston puheenjohtajan valitsee säätiön hallitus ja sen sihteerinä toimii Runolaulu-Akatemian johtaja.

 Runolaulu-Akatemian tieteellinen neuvosto

  • Heikki Laitinen, tieteellisen neuvoston puheenjohtaja, professori emeritus, Sibelius-Akatemia.
  • Markku Nieminen (vpj), kirjailija, Juminkeko-säätiön pj.
  • Pekka Laaksonen, professori, Tieteelliset seurat
  • Irma Mullonen, Instituutin johtaja, Karjalan Tiedekeskus
  • Hannu Saha, professori, Sibelius-Akatemia
  • Jarkko Niemi, professori, Tampereen yliopisto
  • Pekka Suutari, professori, Itä-Suomen yliopisto
  • Juniper Hill, lehtori, PhD, University College Cork, Irlanti
  • Birger Winsa, PhD, meänkielen dosentti Oulun yliopistossa