Runolaulu-Akatemia

Runolaulu-Akatemia on itsenäinen, oman kannatusyhdistyksen (Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry) ylläpitämä valtakunnallinen, kansainvälistä yhteistyötä tekevä, runolaulun ja muiden laulun ja soiton muotojen taiteellista ja tieteellistä tutkimusta, tallennusta ja pedagogista kehittämistoimintaa harjoittava kulttuuri- ja tutkimuskeskus. 

Runolaulu-Akatemian toiminta suuntautuu monipuolisesti musiikkikulttuurin ja musiikin tutkimuksen aloille. Runolaulu-Akatemia on paikka jossa kohtaavat erilaisista yhteisöistä tulevat muusikot, muusikko-tutkijat, tutkijat, pedagogit, opiskelijat sekä muut kulttuurin ammattilaiset ja harrastajat. Keskeisiä työmuotoja ovat kansallinen ja kansainvälinen kulttuuri- ja tutkimusalan yhteistyö, tutkijakohtainen suunnattu tutkimus, työryhmätyöskentely, seminaarit ja julkaisutoiminta. Runolaulu-Akatemian toimintamuotoihin kuuluu myös kulttuurimatkailun kehittäminen osana runolaulun hyväksi tehtävää työtä.

Runolaulu-Akatemian erityisenä tavoitteena on runolaulun ja arkaaisten kansanmusiikin muotojen elvyttäminen osaksi elävää musiikkikulttuuriamme, kulttuuriperinteidemme arvostuksen ja tuntemuksen lisääminen sekä käytännönläheinen toiminta kestävän kulttuurisen kehityksen puolesta.