Runolaulu-Akatemia

Runolaulu-Akatemia on tutkimuslaitos, jonka tehtäviin kuuluu runolaulun sekä muiden, erityisesti itäisten itämerensuomalaisten laulun ja soiton muotojen tutkimus-, tallennus- ja niihin liittyvä pedagoginen kehittämistoiminta. Runolaulu-Akatemia voi toteuttaa myös muuta, perustehtäväänsä läheisesti liittyvää musiikin ja kulttuurin tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Runolaulu-Akatemia toimii yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten alan yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa ja voi toteuttaa niiden kanssa yhteisiä hankkeita.

Runolaulu-Akatemia harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää alansa seminaareja ja toimii muullakin tavoin toimialansa asioiden edistämiseksi.

Runolaulu-Akatemian tavoitteena on kehittyä oman tutkimusalansa huippuyksiköksi, jolla on toimiva yhteistyöverkosto kaikkien kotimaisten ja useiden ulkomaisten kansanmusiikin tutkimusta, esittämistä ja opettamista harjoittavien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.