Hankkeet

Runolaulu-Akatemian perustaminen on tapahtunut erilaisiin EU- ja muihin hankerahoituksiin tukeutuen, ja niiden merkitys on edelleen hyvin suuri. Runolaulu-Akatemia näkee hanketoiminnan ennen kaikkea rahoituskanavana, jolla tärkeäksi koettuja toimintamuotoja ja -ideoita voidaan toteuttaa.

Oman toiminta-ajatuksensa mukaisesti erittäin tärkeitä ovat mm. Suomen Akatemian ja Euroopan Unionin tutkimushankkeet. Tällä hetkellä käynnissä on Suomen Akatemian rahoittama yhteistyöhanke Tampereen yliopiston kanssa, nimeltään Laulu kulttuurisena kommunikaationa. Tässä hankkeessa Runolaulu-Akatemialla on merkittävä osuus. Hankkeen tutkija-koordinaattorina toimii Runolaulu-Akatemian johtaja MuT Pekka Huttu-Hiltunen.

Toinen keskeinen hanketoiminnan muoto on EU:n rakennerahastohankkeet, joita on käynnissä on useita. Näitä ovat naapuruusohjelman piiriin kuuluvat (ENPI), yritysten välistä yhteistyötä edistavä PoCoBus-hanke, kulttuurimatkailua kehittävä Ontrei Malisen kanteleen matkailureitti -hanke sekä kulttuurialan iso yhteistyhanke ECHO. Aikaisemmin on toteutettu EAKR-hankkeita (mm. Runolaulu-Akatemian perustamishanke) ja ESR-hankkeita, sekä maatalousrahastohankkeita (mm. Leader-hankkeita).

Kolmas hanketoiminnan muoto ovat Suomen ulkoministeriön ja pohjoismaiseen rahoitukseen perustuvat hankkeet.