Kainuun aineeton kulttuuriperintö ja kestävä kehitys

Torstaina 23.11.2017 opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luettelon, ja runolaulu on yksi luetteloon hyväksytyistä. Runolaulu, joka on yksi arvokkaimmista itämerensuomalaisen aineettoman kulttuuriperinnön elementeistä, tulisi saada vielä kansalliselta listalta eteenpäin, Unescon kansainvälisille listoille. Silloin siitä olisi monenlaista hyötyä Kainuulle, Suomen kalevalaisimpana maakuntana ja runolaulun maakuntana.

Yksi ongelma aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntämisessä matkailutarkoituksiin on se, että pyrkimys nopeaan taloudelliseen hyötyyn voi ohjata toimintaa liian paljon, jolloin itse perinne kärsii, ja syntyy heikosti perusteltuja toimintamuotoja, jotka loppujen lopuksi vierottavat suurta yleisöä tällaisista ympäristöistä. Kulttuuriperintö on arvokas asia, jonka hyödyntäminen on mahdollista, mutta sen tulee tapahtua kestävän kulttuurisen periaatteen mukaisesti. Pitemmällä tähtäimellä tämä johtaa kasvavaan kiinnostukseen ja lisääntyvään matkailijamäärään.

Sen vuoksi on lähdetty suunnittelemaan hanketta, jonka teemana olisi aineettoman kulttuuriperinnön yleinen tunnetuksi tekeminen, kestävän kulttuurisen kehityksen idean edistäminen, ennen kaikkea silloin kun sitä pyritään yhdistämään kaupallisiin elinkeinomuotoihin, kulttuurimatkailuun, museo- ja festivaalitoimintaan ja ohjelmapalveluihin. Hanke siis kartoittaisi kaupallisen yritystoiminnan ja kulttuuritoiminnan kosketuspintoja rakennemuutosalueella, eli Kainuussa.